ETEMO-hanke 2011-2013

ETEMO-hanke 2011-2013 oli nuorisotyön kehittämishanke Namibian pääkaupungin Windhoekin mustien kaupunginosan Katuturan nuorten elinolojen, työllisyyden, koulutuksen, naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseksi sekä köyhyyden vähentämiseksi.

Hankkeen avulla saatiin luotua uusi työpajamalli, ruohonjuuritason toimintaa, verkostoyhteistyötä sekä nuorten osaamisen, ammattitaidon ja elämänhallinnan parantumista. Toiminta jatkuu nykyään Namibian valtion tukemana vakituisena toimintana.

Hankkeen aikana järjestetyiltä kursseilta valmistui yhteensä 102 oppilasta. Kolmasosa heistä työllistyi esim. rakennuksilla tai tehtaissa tai työllisti itsensä omalla yrityksellä.

Yhteistyökumppanit:
Joe Junior Empire Products
Directorate of Youth Ministry
National Youth Council of Namibia
Suomen Namibian-suurlähetystö