Vuosi 2019

Yhdistyksen puheenjohtaja: Tapio Iso-Mustajärvi

Hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Petri Kyyrä,                         varajäseneksi Anneli Kirjavainen

Tuomo Kirjavainen,          varajäseneksi Ville Tuura

Kaisa Martin,                      varajäseneksi Reijo Kylliäinen

Airi Nikkilä,                        varajäseneksi Liisa Inkinen

Eija LaMela,                       varajäseneksi Anni Wahlroos

Aino Mäkelä,                     varajäseneksi Robert Valsi

Sihteeri: Leena Hyvärinen

Tilintarkastaja: HTM Sirkka Juslin

Varatilintarkastaja: HTM Olli Muukkonen